×

1.Termeni si Conditii

Simplio Software Solutions SRL– persoana juridica de nationalitate romana, avand sediul social in Bucuresti, str. Vasile Burla,  nr. 20, sector 6, avand numar de ordine in Registrul Comertului J40/5592/2018, cod unic de inregistrare fiscala 39236539.

Furnizor– desemneaza orice persoana fizica sau juridica care furnizeaza/procura diverse servicii/materiale catre distribuitori, comercianti sau alti agenti economici, care la randul lor folosesc acele servicii/bunuri pentru revanzare sau in activitatea economica pe care acestia o desfasoara.

Beneficiar– desemneaza orice persoana fizica sau juridica, careia in baza unui contract i se presteaza anumite anumite servicii sau i se predau anumite produse.

Date cu caracter personal– desemneaza orice informatii (orice suita de caractere, semne, cifre sau litere) referitoare la o persoana fizica.
Prelucrarea datelor cu caracter personal- desemneaza orice operatiune sau orice ansamblu de operatiuni efectuate sau nu de catre Furnizor, cu ajutorul unor procedee automatizate si aplicate datelor sau ansamblurilor de date cu caracter personal, precum culegerea, inregistrarea, organizarea, structurarea, pastrarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea utilizarea, comunicarea de transmisie, difuzarea sau orice alta forma de punere la dispozitie, apropierea sau interconectarea, limitarea stergerea sau distrugerea acestora.

2. Dreptul de copyright.
Toate informatiile si imaginile existente pe acest site sunt cu titlu informative si sunt detinute de Simplio Software Solutions, societate cu raspundere limitata, infiintata conform legiilor din Romania, cu sediul social in Bucuresti, strada Vasile Burla, numarul 20, sector 6, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/5592/2018, cod fiscal 39236539. Niciun material de pe acest site nu poate fi reprodus partial, integral sau modificat fara acordul expres exprimat de catre titularul acestui drept. Toate drepturile sunt rezervate Simplio Software Solutions.

3. Accesul la aplicatia Dental Soft.
Dental Soft garanteaza utilizatorului accesul limitat, in interes personal pe site si nu confera dreptul de a descarca sau de a modifica partial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a explota site-ul in orice alta maniera, in scopuri comerciale sau contrare intereselor  Dental Soft, fara acordul scris prealabil al acesteia.

4.Descrierea serviciilor.
Serviciile informatice prezentate de catre Dental Soft sunt cu caracter informativ si nu pot fi achizitionate in mod direct de pe site. Ele se discuta si se negociaza cu fiecare client in parte. Serviciile informatice sunt prezentate in baza unui contract si a unei anexe aferente in care acestea sunt detaliate in intregime.

5.Pretul.
Pretul este variabil depinzand de fiecare serviciu in parte.
Furnizorul va emite factura in lei, la cursul Euro al BNR din data emiterii facturii.
Beneficiarul va achita factura in 5 zile de la data primirii facturii, in contul specificat de Furnizor in continutul facturii.

6.Drepturile si responsabilitatile Furnizorului.

  • Furnizorul se obliga sa presteze serviciile la standardele si/sau performantele, asigurand  prestarea serviciilor web cu personal propriu.
  • Furnizorul se obliga sa despagubeasca clientul impotriva oricaror reclamatii si actiuni in justitie ce rezulta din incalcarea obligatiilor contractuale.
  • Sa predea versiunile provizorie si finala la termenele agreate reciproc.
  • Sa puna la dispozitia Beneficiarului si sa incarce pe Internet site-ul.
  • Sa imbunatateasca continuu vizibilitatea site-ului in discutie si sa maximizeze raportul calitate/pret pentru bugetul investit.
  • Sa respecte confidentialitatea informatiilor si datelor in posesia carora poate intra prin diferite operatii: acces la fisierele site-ului, statistici de trafic despre vanzari/comenzi, strategii de vanzari, date confidentiale ale clientilor.
  • Site-ul, planurile, sloganurile, desenele sau orice alt material creativ aprobat de catre Beneficiar devin proprietatea acestuia. De asemenea, codul sursa al web site-ului si toate fisierele continute de acesta si bloguri, vor fi predate Beneficiarului pe suport CD dupa finalizarea lucrarilor.
  • Fara sa aduca atingere Beneficiarul nu are dreptul sa foloseasca niciun know-how apartinand Furnizorului care sa nu fi fost, in prealabil sau in baza unui contract distinct in vigoare intre Furnizor si Beneficiar, dezvaluit Beneficiarului.

 

7.Drepturile si responsabilitatile Beneficiarului.

 • Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile ofertei.
 • Garantia oferita serviciilor prestate de catre Furnizor pentru Beneficiar este de 180 zile de la finalizarea lucrarilor. Aceasta nu se aplica in cazul in care apar modificări pe codul sursa al site-ului/magazin-ului online, fara accordul, consultarea sau implicarea reprezentantilor Furnizorului.
 • Beneficiarul se obliga sa plateasca pretul catre Furnizor în termenul convenit de la emiterea facturii de catre acesta.
 • Daca Beneficiarul nu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei convenite, Furnizorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor si de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a platii. Imediat ce Beneficiarul onoreaza factura, Furnizorul va relua prestarea serviciilor in cel mai scurt timp posibil.

 

8.Litigii.
Furnizorul si Beneficiarul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tentative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi.
Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tentative, Furnizorul si Beneficiarul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, litigiul va fi de competenta instantelor judecatoresti de la sediul Beneficiarului.
Confidentialitate. Protectia datelor cu caracter personal.

9.Confidentialitate. Politica de utilizare a datelor cu caracter personal.
Datele cu caracter personal vor fi colectate si prelucrate de catre Dental Soft numai in masura permisa prin Regulamentul General (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (GDPR).

Dental Soft, prelucreaza datele personale colectate in temeiul incheierii si executarii contractelor cu clientii, in vederea realizarii intereselor legitime in relatie cu scopurile mentionate mai sus si in alte situatii in temeiul comsintamntului clientilor. Scopurile colectarii datelor sunt: informarea utilizatorilor/clientilor (cumparatorilor) privind situatia contului lor de pe www.ewstudio.ro, informarea utilizatorilor/clientilor privind evolutia si starea comenzilor, evaluarea produselor si serviciilor oferite, activitati comerciale de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piata, de statistica, de urmarire si monotorizare a vanzarilor si comportamentul consumatorilor.

Prin citirea prezentei Politici de protectia datelor cu caracter personal si a regulamentului protectiei datelor cu caracter personal ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de GDPR, respectiv:

   • dreptul la transparenta informatiilor, a comunicarilor si a modalitatilor de exercitare a drepturilor dvs.,
   • dreptul la informare si acces la datele dvs. cu caracter personal,
   • dreptul la rectificare si dreptul la stergerea datelor,
   • dreptul la restrictionarea prelucrarii,
   • dreptul la portabilitatea datelor,
   • dreptul la opozitie si de a nu fi supus unui procesul decizional individual automatizat,
   • dreptul de a va adresa Autoritatii de Supraveghere (ANSPDCP) in caz de incalcare a drepturilor dvs. garantate de legislatia privind protectia datelor cu caracter personal.

Puteti sa va exercitati drepturile mentionate mai sus prin formularea unei cereri in forma scrisa, datata si semnata, inaintata catre: Dental Soft cu sediul in str. Vasile Burla, nr. 20, sector 6, Bucuresti, Romania sau prin mail la adresa dpo@dentalsoft.ro . In cerere va rugam sa mentionati daca doriti ca informatiile sa fie comunicate la o anumita adreasa (postala sau e-mail) sau printr-un serviciu de curierat care sa asigure ca veti primii personal informatiile. Va rugam sa tineti cont ca inainte de a da curs oricarei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a va verifica identitatea, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea dvs.
Această politica se refera la cookie-urile si la tehnologiile similare folosite, după caz, in website-urile operate de Simplio Software Solutions cu sediul in str. Vasile Burla, nr. 20, sector 6, Bucuresti (denumită în continuare Dental Soft).
Pentru mai multe informatii va rugam sa parcurgiti „Politica de confidentialitate” care face parte din acest document.

10.Cookie-uri.
Aceasta politica se refera la cookie-urile si la tehnologiile similare folosite, dupa caz, in website-urile operate de Simplio Software Solutions cu sediul in str. Vasile Burla, nr. 20, sector 6, Bucuresti (denumită în continuare Dental Soft).
Cookie-urile sunt folosite pentru urmatoarele scopuri:

     • de functionare a site-ului
     • de analiza a comportamentului vizitatorilor site-ului
     • pentru publicitate.

Pentru mai multe informatii va rugam sa parcurgeti Politica de Utilizare Cookie care face parte din acest document.